FINISH QUANTUM ULTIMATE Таблетки за съдомиялна машина, 51бр.

Shop.lillydrogerie
Рейтинг+1
23.99 лв 44.29 лв Към Промоцията
Рейтинг+1
23.99 лв 44.29 лв Към Промоцията
СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛИ

Промоция на FINISH QUANTUM ULTIMATE Таблетки за съдомиялна машина, 51бр.

Finish Quantum Ultimate осигурява най-доброто почистване и блясък на съдовете. Три отделни камери: прах за почистване, гел за отстраняване на мазните замърсявания и PowerBall за най-добърия Finish блясък.Отделните камери Quantum Ultimate са без фосфати и с интегрирана система за предпазване на стъклото, изплакваща течност, сол и действие при ниски температури.

Без разопаковане. Таблетките са покрити с биоразградим и 100% водоразтворим филм.

Отделните камери Quantum Ultimate са без фосфати и с интегрирана система за предпазване на стъклото, изплакваща течност, сол и действие при ниски температури.

Finish Quantum Ultimate е с иновативана технология – под формата на меки капсули ,заменящи твърдите таблетки до момента. Състои се от 3 отделни части – ПРАХ: Предварително изплакващо действие и почистваща сила, която разгражда засъхналата храна. ТЕЧЕН POWERBALL: Осигурява допълнителен блясък. ГЕЛ: Мощният гел за премахване на мазнините упорито се соравя дори и с най-упоритите замърсявания.

Промоция на FINISH QUANTUM ULTIMATE Таблетки за съдомиялна машина, 51бр.

FINISH QUANTUM ULTIMATE Таблетки

Използвайте само със сухи ръце. Не пробивайте, не късайте и не режете. Винаги затваряйте опаковката след употреба. Не се нуждае от разопаковане. Напълно се разтваря във вода. Поставете една таблетка в СУХИЯ диспенсър. Не поставяйте в кошницата за прибори. За най- добри резултати използвайте еко/автоматични програми. Вградената функция сол е ефективна при мека/средно твърда и твърда вода до 26°C(21°dH). Ако водата Ви е много твърда, ефективността може да бъде подобрена чрез добавяне на Finish Сол. За да защитите качеството на таблетките Quantum, винаги запечатвайте опаковката след употреба и съхранявайте далеч от топлина и влага. Препоръчва се Finish Изплакваща течност за най-добри резултати при сушене.

Предизвиква сериозно дразнене на очите. Предизвиква дразнене на кожата. Съдържа субтилизин. Може да предизвика алергична реакция. Да се съхранява извън обсега на деца.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Не поглъщайте. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ. Затворете пакета правилно. Не пробивайте, не късайте и не режете.

15-<30% Нейоногенни ПАВ, 5-<15% Избелващи агенти на основата на кислород, 5-<15% Поликарбоксилати, 5-<15% Фосфонати, Ензими (Субтилизин, Амилаза), парфюми (лимонен).

→РАЗГЛЕДАЙ ВСИЧКИ ТОП ПРОМОЦИИ

ВСИЧКИ ПРОМОЦИИ ПО КАТЕГОРИИ

Радваме се да споделим всеки твой коментар

Остави коментар

Login/Register access is temporary disabled