ВСИЧКИ ПРОМОЦИИ ПО КАТЕГОРИИ

Кои са органите за защита на потребителите-към кого да се обърнете, когато се почувствате измамени или излъгани при закупуване на стока или услуга?

Рейтинг+1
Рейтинг+1
СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛИ

Кои са органите за защита на потребителите-към кого да се обърнете, когато се почувствате измамени или излъгани при закупуване на стока или услуга?

Като потребител всеки гражданин на България, респективно и на ЕС, разполага с определен кръг от права, когато осъществява ролята си на потребител. Под потребител следва да разбираме една от страните в сделката за покупко-продажба на стоки, както и за такива, свързани с използването на дадени услуги. Правата на потребителите в качеството им на купувачи са в 99% от случаите едни и същи с тези на потребителите в качеството им на ползватели на услуги. И в двата случая, разбира се, тези потребители имат и определен кръг от задължения. Обикновено, в тях влизат заплащането на уговорената цена, получаване  на стоката в срок и от съответното предварително уговорено място. Днес обаче ще ви обърнем специално внимание на правата ви като потребители. 

Можем ли да се защитим, ако правата ни са нарушени? Какво разбираме под нарушение на потребителско право? Има ли към кого да се обърнем или сме оставени на едновременно на произвола на съдбата и на надеждата, че търговците ще се отнесат добросъвестно към поетото към нас обещание?

Какво разбираме под нарушение на потребителско право?

Този въпрос е строго индивидуален спрямо всеки конкретен случай. Въпреки че в България действат определени норми и добри практики в търговията, както и редица закони, към които всеки търговец и производител следва да се придържа. Едновременно с това обаче икономиката съществува в условията на свободния пазар, съответно всеки търговец разполага със свободата да поставя определени цени и условия. Задължение на търговеца обаче е да „разпише“ тези условия. В случай че потребителят реши да купува от този търговец, се подразбира, че той ги е прочел, респективно се е съгласил с тях. Защо казваме всичко това? Казваме го, защото ако смятате, че вашето потребителско право е било нарушено, но то не противоречи на закона и е записано в условията на търговеца, вие няма как да претендирате за налагане на санкция или на защита. От друга страна, всяко нарушение като получаване на стока, неотговаряща на представеното описание, включително и дефектна или повредена, съответно липсата на получаване изобщо на стоката е нарушение на вашите права. Вашите потребителски права са нарушени и ако получите стока с опасен характер, съответно и услуга, която с изпълнението си застрашава вас, вашето здраве или околните. 

Комисията за защита на потребителите – органът, който ще защити правата ви

WWW.KZP.BG

В случай че вашите права са нарушени, можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите. За да се сезира комисията и да започне проверка, респективно и производство, ако сметне, че има нарушение, срещу съответния търговец, вие трябва да подадете жалба. Имайте на предвид, че КЗП не приема анонимни сигнали. От тук следва, че в своята жалба трябва да посочим личните си данни, а също така и информация за фирмата, срещу която е насочена, и подробно да обясните по какъв начин са нарушени вашите права. Най-удачно е да приложите всички налични доказателства за съответния случай. За доказателства се смятат стоката или снимки, свързани с нея, касови бележки, кореспонденция с търговеца и така нататък. В случай че има нещо нередно по вашата жалба, в 7-дневен срок от нейното подаване комисията ще ви уведоми, за да нанесете нужните поправки или добавки. Моля, имайте на предвид, че комисията ще ви информира за движението по вашето дело. Ако то е с особена сложност можете да се обърнете и към адвокат за допълнителна правна помощ. 

Контакт

  • РАБОТНО ВРЕМЕ

от 9:00 ч. до 17:30 ч.
обедна почивка от 12:30ч. до 13:00ч.
Работното време е валидно за централното управление на КЗП и за всичките й регионални дирекции

  • ТЕЛЕФОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

0700 111 22

Разговорите към националния телефон се таксуват според цените / тарифите на Вашия оператор към стационарни номера 0700 на БТК.

  • СПРАВКА ЗА ПОДАДЕНИ ЖАЛБИ

За подадени в София-град жалби

+359 (0) 2 9330565
От 15:00ч до 17:00ч

За подадени в други градове жалби, обадете се на телефонния номер на регионалния център, до който сте изпратили жалбата.

НАСЕЛЕНО МЯСТО АДРЕС ТЕЛЕФОН / ФАКС
Благоевград ул. Тодор Александров“ 23, ет. 5 тел. 073/882414
Бургас пл. „Гаров“ №18 и 18А тел. 056/841246
Варна бул. ”Владислав Варненчик”, № 112, ет. 4 тел.052/603778
Велико Търново пл. ”Център-2” Корпус 2, ет. 1, стаи 106,107,108 тел./факс 062/624194
Видин ул. „Градинска“ № 1, ет. 1, стая 4-5 тел. 094/606367
Враца ул. „Мито Цветков“ № 2, стая 14-15 тел. 092/661038
Габрово ул. ”Брянска” № 30, ет. 4, стая 5 тел./факс 066/808821
Добрич пл. „Свобода“ № 5, ет. 5 тел. 058/604067
Кърджали ул. ”Деспот Слав” № 1, ет. 4 , стая 417 тел. 036/162284
Кюстендил ул. „Демокрация” 44, ет. 9, стая 7 тел. 078/551391
Ловеч ул. ”Търговска” № 43, ет. 4, стаи 410,411,413 тел./факс 068/600994, тел.068/601408
Монтана пл. „Жеравица“ № 1, ет. 8, стая 803 тел. 096/300586
Пазарджик ул. ”Генерал Гурко” № 3, ет. 3, стая 3 тел. 034/443495
Перник ул. „Св.Св. Кирил и Методи” 11, ет. 3, стая 22 тел. 076/603312
Плевен ул. „Димитър Константинов“ 27, ет. 4, офис 1 и офис 13 тел. 064/800818
Пловдив кв. ”Кършияка”, ул. ”Васил Левски” № 50 тел. 032/631778
Разград бул. „България“ № 15, ет. 4, стая 16 тел. 084/660702
Русе пл. ”Свобода” № 6, ет. 5, стаи 525,526,527,529 тел. 082/823273
Силистра ул. „Христо Смирненски“ № 2 ,ет. 5, стая 27 тел. 086/822331
Сливен бул. „Цар Освободител” № 1, сградата на Община Сливен, стая 68 тел. 044/663041
Смолян бул. България 14, Областна администрация, ет. 3, офис 322 тел. 030/162135
София ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5 тел. 02/933 0565, факс 02/9884218
София област ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5 тел. 02/933 0563, факс 02/9884218
Стара Загора ул. ”Цар Симеон Велики” № 108, ет. 9 тел. 042/638265
Търговище ул. „30-ти януари“ № 1, ет. 3 тел. 060/166712
Хасково ул. ”Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3 тел. 038/624203
Шумен ул. „Съединение”, № 71, ет. 2, стая 12, п.к. 87 тел. 054/800413
Ямбол ул. „Търговска” № 2, ет. 2, стаи 4 и 6 тел. 046/624045

Неправомерно използване на личните ви данни 

Всеки онлайн търговец следва да бъде регистриран като администратор на лични данни. Вашите лични данни присъстват както в регистрацията на определени страници, така и във формата за поръчка на стоки и услуги. Личните данни следва да се събират от търговците само за целите на тяхната дейност, тоест да осъществи покупката, която сте предприели. Понякога търговците изискват допълнителни данни от вас – с маркетингови цели – за които вие можете да откажете, съответно да дадете съгласие за използването им. Ако смятате, че вашите лични данни са използвани неправомерно, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни. Тя работи по подобен на Комисията за защита на потребителите начин. Отново се подава молба, с която трябва да изясним случая. 

Последно, но не по важност, обикновено в решенията на дела, образувани от КЗП и са в полза на потребителите се налага както санкция на търговеца, така и обезщетение на вас като потребители. Обезщетението може да представлява поправяне на щета, възстановяване на сума или допълнителна компенсация. 

ВСИЧКИ ПРОМОЦИИ ПО КАТЕГОРИИ

Радваме се да споделим всеки твой коментар

Остави коментар

Login/Register access is temporary disabled